PROGRAM (BULHARSKÝ FILM, EVROPŠTÍ VÍTĚZOVÉ, DOPROVODNÉ AKCE)

akreditace (při akreditaci do 9.6. 2011 můžete získat výraznou slevu) / LFM podpořili

O Letních filmových maratonech / předmaratonský rozběh (nejlevnější vstupné!) / propagační klip LFM

ubytování / propagační bannery / hosté LFM / informace o vstupném / tisková zpráva  (ke stažení)

programový plakát (jpg) / programový plakát (pdf) / o grafice LFM 2011 / závěrečná tiskovka

foto z akce / rozhovor s požřadateli / odezva z bulharského tisku

_____________________________________________________________________________________________________

 

ODEZVA Z BULHARSKÉHO TISKU:

 

 

 

______________________________________________________________________

 

HODNOCENÍ LFM 2011 účastníky přehlídky

 

Dotazníků se nám vrátilo 45. Odhadujeme, že se Letního filmového  maratonu zúčastnilo celkem přibližně 200 diváků, takže jej vyplnila zhruba čtvrtina účastníků. Myslíme si, že tak máme velmi reprezentativní názorový vzorek. Dále si můžete přečíst otázky a odpovědi. K tomu přikládáme naše komentáře.

 

Kolik filmů jste viděl/a nebo chcete vidět?

 

Pátek – ze 45 dotázaných se účastnilo 38. Průměrně tito diváci shlédli 2,9 filmu.  

Sobota  – ze 45 se účastnilo 42. Průměrně tito diváci shlédli 4,14 filmu.

Neděle – ze 45 se účastnilo 43. Průměrně tito diváci shlédli 3,28 filmu

Nejmenší průměrný počet vychází na pátek. Tento údaj je ale určitě dosti nepřesný, neboť jenom na zahajovací film Stopy v písku přišlo 100 lidí. Vedli jsme si statistiku návštěvnosti jednotlivých filmů. 19 projekcí navštívilo celkově 701 diváků. To vychází asi 37 diváků na jeden film. Oproti loňskému roku, kdy 21 projekcí navštívilo celkem 668 diváků (průměr 31 na představení) je to velké zlepšení.

 

Zatrhněte, kde jste získal/a informace o LFM, zakroužkujte pro vás nejpodstatnější zdroj:

-          webový kulturní portál 7

-          stránky FK Vsetín 11

-          Facebook 7

-          plakát 18

-          tištěné noviny 4

-          rádio 0

-          kamarád, známý/á 13

-          jinde - emil od  FK Vsetin 2, Balkánské filmové návraty 3

 

Velmi nás těší, že 2. nejčastější odpovědí je od známých a kamarádů. Pokud budete LFM i nadále propagovat bude počet návštěvníků stoupat. Trochu nás překvapilo, že plakáty zastínili internetovou propagaci – o té si myslíme, že byla letos opravdu masivní.

 

Vzpomenete si, ve kterých obcích (městech) jste viděl/a plakáty LFM? 

 

Vsetín 30, Uherské Hradiště 2, Brno 5, Leskovec 2, Valašská Polanka 2, Lužná 1, Olomouc 1, Valašské Meziříčí 1, Zlín 1, Veselí 1

Plakáty jsme nechali vylepit ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí (kde se to ukazuje soudě podle návštěvnosti z tohoto města téměř jako zbytečné – vzhledem k ceně za výlep). Dále jsme vylepili plakáty ve vesnicích směrem na Valašské Meziříří, na Velké Karlovice, na Horní LIdeč a na Vizovice a to ve směru přes Liptál i přes Pozděchov. Celkem jsme vylepili 100 iniciačních a téměř 300 programových plakátů.

 

Považujete výlep plakátů za nepostradatelný způsob propagace LFM?

 

30 ze 45ti dotázaných odpovědělo, že ano. Pouze 7 dotázaných si myslí, že plakáty nejsou až tak podstatné.

Odpověď na tuto otázku nás opravdu zajímala, neboť tisk a  výlep plakátů patří k poměrně významným položkám rozpočtu akce. Zdá se tedy, že i v příštím roce budeme plakáty vylepovat. Zde bychom rádi oslovili ty z vás, kteří nám s výlepem můžete pomoci v místech Vsetínu vzdálenějších. Především na vysokých školách to má asi význam.

 

Jaké možnosti bychom ještě mohli při propagace LFM využít?

 

Zde bylo několik zajímavých a vtipných odpovědí. Např. : „Vždyť jste už skoro všude…“ „Nahá pomalovaná děvčata.“ „Skupina informovaných drben.“ apod.

 

Můžete nám s propagací nějak konkrétně pomoci?

 

Nejčastější odpověď byla, že se zmíníte známým. Několik z vás nám nabídlo pomoc při výlepu. Ozveme se. Díky.

 

Měl by být podle vás LFM i nadále zaměřen na kinematografii balkánských zemí? ano / ne

 

34 ze 45 napsalo ano. Pouze 7 návštěvníků by upřednostnilo jiné téma. To nás velmi těší, protože bychom jen velmi neradi opustili takto předčasně balkánské téma. V minulosti i v současnosti se zde natočily a stále se točí úžasné snímky. Za 4 roky, které se tomu věnujeme,  jsme zatím dokázali představit jen malý zlomek.

 

Pokud si myslíte, že ne, jak byste jej zaměřil/a vy

Nejčastěji se objevila skandinávská kinematografie (již letos byly dva snímky, uvažujeme , že bychom v příštím roce sever Evropy zapojili ještě více – chápeme to jako výbornou protiváhu k Balkánu, který je na jihu).

Byli zde také návrhy, věnovat se Asii.

To určitě nebudeme, neboť je zde každé jaro takto tématicky zaměřený úžasný seminář ve Veselí na Moravě.

 

Zdá se vám vhodné zařazení tématu Evropští vítězové?

ano, je to příjemné zpestření / ne soustředil bych se pouze na Balkán

 

35 z vás odpovědělo ano. 6 by se soustředilo pouze na Balkán.

I zde jsme velmi rádi, že jsme to dobře odhadli. Myslíme si, že mimo vsetínští návštěvníci, kteří k nám váží často poměrně dlouhou cestu, tak činí především kvůli balkánské kinematografii. Tím jsme zvláštní a tím se lišíme od jiných podobných akcí. Vítěze evropských festivalů jsme do programu začali zařazovat loni především kvůli místním divákům, u kterých si nejsme jisti, zda touží takto intenzivně poznávat Balkán. A zdá se, že to funguje v obou případech.

Nejkouzelnější odpověď na tuto otázku zněla přibližně takto: „Téma EV je výborné, je to pro mne možnost udělat si přestávku, abych měl sílu na balkánské filmy.“

 

Připadá vám jako hlavní téma LFM 2012 atraktivní srbská kinematografie? ano / ne / přijdu na cokoli

 

25 odpovědělo ano, 16 napsalo, že přijde na cokoli a pouze jedna odpověď byla záporná.

Asi tušíte, proč se na to ptáme. Jsme rádi, že byste toto téma chtěli. Již o něm uvažujeme několik let a teď jste nám potvrdili, že by to mělo divácký ohlas. Doposud jsme se do toho nepustili hlavně z toho důvodu, že to bude asi o něco těžší nachystat.

 

Vyhovuje vám termín konání LFM – ano/ne, jaký by byl případně lepší?

 

40 kladných odpovědí a pouze 2 záporné nás překvapilo, ale potěšilo. Slýchávali jsme totiž často, že ten termín není dobrý, že by v zimě přišlo více diváků. Měli jsme o tom také polemiku ve výboru FK. Pouze o jeden hlas tehdy tento termín prošel. Vyzkoušeli jsme také v zimě uspořádat podobnou akci – Balkánské filmové návraty a účast zde byla oproti LFM asi čtvrtinová. Proto si již nyní můžete směla zaznamenat do diáře, že LFM 2012 se uskuteční opět ve 2. červnovém víkendu!

 

Město (obec) odkud jste přijel/a:

 

 45 dotázaných odpovědělo takto:

Vsetín 17, Brno 7, Olomouc 2, Jablůnka 2, Frenštát pod Radhoštěm 2, Horní Lideč 1, Jasenná 1, Valašská Polanka 1, Nový Hrozenkov 1, Leskovec 1, Frýdlant nad Ostravicí 1, Praha 1, Otrokovice 1, Havířov 1, Valašské Klobouky 1, Zlín 1, Opava 1, Vlachovice 1, Veselí na Moravě 1

Když to sečteme je to 28 mimo vsetínských a 17 vsetínských diváků.

Co z toho usoudit? Především to, že LFM již překročil hranice města a začíná být známý i jinde. To je výborné, neboť diváci, kteří přijedou speciálně na naši akci, tvoří v kině nejstabilnější divácké jádro. Pokud se v příštím roce tento počet ještě zvedne, bude to výtečné. Vsetínští diváci (o které také velmi stojíme – neradi bychom, aby to někdo chápal jinak!) budou ve skutečnosti mnohem početnější skupina. Ale mnoho z nich přišlo určitě jen na 1 – 2 filmy a nestihlo nám odevzdat dotazník. Na Vsetíně je velká skupina diváků, která vyhledává balkánskou kinematografii, ale myslíme si, že právě téma Evropští vítězové přilákalo několik desítek místních (důkazem je slušná návštěvnost na třech závěrečných nedělních filmech, které patřily právě do cyklu Evropští vítězové).

 

POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY, KLADY, ZÁPORY:

 

Nejčastěji byla chválena organizace a bufet. Velmi děkujeme!

 

Další zajímavé poznámky:

 

„ K vidění byly filmy, které nejsou ke stažení ani na netu!“

Máme radost z toho, že můžeme diváky seznamovat s něčím novým.

 

„Vynikající víno!“

Nevíme, zda bylo myšleno to makedonské, nebo to, které jsme zakoupili v místní vinotéce, ale vzhledem k tomu, že na Vsetíně mnoho vínu nerozumíme je to cenný kompliment.

 

Několikrát byla zmíněna příznivá cena akce.

Snažíme se ji udělat vždy nejnižší možnou. Na akci nechceme vydělat. Máme pouze přání neprodělat. A vypadá to, že se to letos podařilo. Možná bude pro vás zajímavá informace, že výdělek ze vstupného pokryje asi čtvrtinu rozpočtu.

 

Objevila se i pochval za to, že jsme přivezli zajímavé hosty.

To je v organizaci jedna z nejtěžších věcí. Věříme, že to ale dodává semináři glanc. Trochu nás proto zamrzelo, že na besedu zůstalo v sále jen asi 30 diváků.

 

Pohodlné kino.

Ano, to je určitě jeden z důvodů, který diváky v kině udrží i několik filmů v řadě.

 

Zima v kině

Klimatizace je nastavena standardně. Zdálo se nám, že je teplota vyhovující, taková aby lidé zbytečně neusínali. Pokud by tento názor zmínilo více diváků, budeme se tím zabývat.

 

Půlnoční projekce by měla být akčnější. To Strýček Búnmí nebyl.

Absolutně souhlasíme. Strýčka Búnmího jsme předem neviděli a mysleli jsme si, že je to (vzhledem k tématu a četným ocením filmu) na půlnoc velmi vhodný film. Asi jsme v tomto případě šlápli trochu vedle. Pro zajímavost, na ČSFD má tento film velmi rozdílná hodnocení. Množství * je podobné, jako množství *****.

 

Více podobných akcí na Vsetíně.

Záleží na zájmu diváků. Poslední červnovou sobotu od 15-ti hodin pořádáme v Domě kultury ve Vsetíně Seminář současného chorvatského filmu (3 projekce – 15, 17 a 19.30 hodin). Pokud bude tento seminář slušně navštíven, bude to pro nás motivace, uspořádat i další podobné akce. V lednu uspořádáme pravděpodobně 2. ročník Balkánských filmových návratů (pátek večer + sobota od rána do večera).

 

Denní tisk a obsáhlejší informace k balkánským filmům.

Asi jste zaznamenali, že jsme letos před filmy nedělali mnoho klasických úvodů, protože na to vzhledem k množství vložených animovaných předfilmů nebyl čas. Z těchto důvodů jsme se snažili připravit co nejobsáhlejší programovou brožuru. V některých případech jsme však nesehnali adekvátní množství informací. Byli jsme také limitováni časem. Na vydávání  festivalových listů, jak jste zvyklí třeba na LFŠ v Uherském Hradišti, nemáme sílu. Celou akci jsme připravili ve třech lidech.

 

Malá účast / velká účast

Obě poznámky se objevily. Rozhodně jsme měli letos největší účast a jsme s ní docela spokojeni. Absolutně spokojeni bychom byli, kdyby průměrná účast na projekcích byla aspoň 50 diváků a v nejlepších chvílích bylo v sále 150 lidí. Zdá se, že k tomu pomalu spějeme. Letos byla rekordní účast na projekci filmu Stopy v písku (100 diváků) a průměrná návštěva na představení 37 diváků. Prodali jsme celkově 167 vstupenek, z toho bylo jedno, či vícedenních akreditací 50. Loni to bylo celkem 97 vstupenek a z toho 42 akreditací.

 

 zpět

____________________________________________________________________________________________________

 

SOUČASNOU BALKÁNSKOU KINEMATOGRAFII ČEŠTÍ DISTRIBUTOŘI OPOMÍJEJÍ NEPRÁVEM
Rozhovor s organizátory Letního filmového maratonu.


Jak a kdy vznikla myšlenka, pořádat ve Vsetíně Letní filmový maraton?
Letní filmový maraton je stěžejní akcí Filmového klubu Vsetín. Letošní ročník byl již třináctý, ale do podoby třídenního semináře s programem čítajícím přibližně dvě desítky filmů jsme jej začali pozvolna transformovat v roce 2007. Tehdy jsme doplnili program relativně překvapivým tématem nazvaným „Objevte Bulhary“. To, že mělo uvedení čtyř bul-harských filmů slušný ohlas, nás inspirovalo k myš-lence věnovat se dlouhodoběji kinematografiím zemí balkánského poloostrova. Po Rumunsku, Slovinsku, Makedonii a Bulharsku bychom chtěli v příštím roce představit kinematografii Srbska, která patří na Balkánském poloostrově k nejplodnějším a nejpozo-ruhodnějším.

Co vás vedlo k tomu, že jste se vydali směrem mapování balkánské kinematografie?
V ČR existovala celá řada filmových festivalů, žádný ale nebyl zaměřen na balkánský region. To hrálo velkou roli při rozhodování, jak Letní filmový maraton zaměřit. V roce 2007 jsme řešili, čím Letní filmový maraton oživit, protože diváků přicházelo rok od roku méně. Dá se říct, že zaměřením na Balkán jsme chytili druhý dech. Nahrává nám také to, že velké množství filmových fanoušků začíná hledat filmovou kvalitu také na východ (či jihovýchod) od nás. Bohužel je stále poměrně málo možností vidět tyto filmy s čes-kými titulky na velkém plátně. Letní filmový maraton by měl být malou náplastí na tuto bolístku.

Kolik lidí čítá organizační tým Letního filmového maratonu?
LFM chystáme ve čtyřech lidech ve svém volném čase, čistě z lásky k filmu.

V čem vlastně spočívá jeho organizace?
S přípravou začínáme hned po ukončení aktuálního ročníku výběrem země, kterou chceme představit a hledáním filmů vhodných pro zařazení do programu. Poté, co zvolíme zemi, oslovujeme partnery, kteří by nám mohli být nápomocni při shánění filmů a hostů. Např. letos jsme spolupracovali s Bulharským kulturním institutem v Praze. Nejsložitější je vybrané filmy sehnat a připravit k projekci. Většina novějších balkánských filmů se u nás nehrála, takže není přeložena do češtiny. V takovém případě zajišťujeme jejich přeložení a otitulkování. Třeba v loňském roce jsme takto připravili 13 filmů. Nemálo práce je pak s chystáním grafiky, programové brožurky a pro-pagací akce.
Jak obtížné je shánět jednotlivé filmy a domlouvat hosty pro festival?
Starší snímky hledáme v různých archívech, českých i zahraničních. Letos jsme měli zapůjčeny filmové kopie z Národního filmového archívu a Slovenského filmového ústavu. Loni jsme několik filmů přivezli z Makedonské Kinotéky, protože u nás k dispozici vůbec nebyly. Nové filmy seženeme nejčastěji na DVD. Těžší než samotné shánění filmů je často získání práv k veřejné projekci. Při oslovování hostů využíváme různé známosti. Např. hlavního loňského hosta - významného makedonského režiséra Stole Popova nám pomohl zajistit jeho režisérský kolega Ivo Trajkov působící v Česku.

Čím mohou být filmy z balkánského regionu zajímavé pro českého diváka?

Poté, co se v roce 1989 otevřely hranice směrem na západ, logicky opadl zájem o bývalé socialistické země (s výjimkou Chorvatska, které má pro Čechy nejdostupnější moře). Lidé začali pro letní dovolené vyhledávat jiné destinace, zcela ustal do té doby řízený přísun kultury z bývalých socialistických zemí. Stejně, jako u nás, šel i zde vývoj dále a tak nyní zjišťujeme, že máme mnohé společné. Nemalé množství lidí začíná Bulharsko, Rumunsko i země bývalé Jugoslávie znovu objevovat. V tomto trendu chceme být nápomocni. Jsme přesvědčeni, že současnou balkánskou kinematografii čeští distributoři opomíjejí neprávem.

Jak byste ve zkratce shrnuli programovou skladbu Letních filmových maratonů?
Od pátku do neděle promítneme zpravidla okolo dvaceti filmů, z toho minimálně dvě třetiny bal-kánských. Soustřeďujeme se na aktuální snímky. Ty doplňujeme archívními filmy, aby byl obraz dané kinematografie co nejkomplexnější.
Protože je Vsetín relativně malé město, uvědo-mujeme si riziko, že bychom mohli místní filmové fandy balkánskou tématikou přesytit. Již v loňském roce jsme proto do programu přidali druhé téma nazvané „VÍTĚZOVÉ EVROPSKÝCH FESTIVALŮ“, které program příjemně zpestřuje. V tomto trendu chce pokračovat i do budoucna.

 

 

 zpět

_____________________________________________________________________________________________________

Letní filmový maraton ve Vsetíně byl největší letošní přehlídkou bulharského filmu u nás – závěrečná tisková zpráva

Více než 200 zájemců o bulharský film dorazilo letos na Letní filmový maraton ve Vsetíně a organizátoři tak zaznamenali nejvyšší návštěvnost v historii přehlídky.  Slavnostní zahájení za účasti všech zahraničních hostů si nenechala ujít stovka diváků.  Uskutečnilo se 18 projekcí a souhrnná návštěvnost všech představení přesáhla 700 osob. Festival byl největší letošní přehlídkou bulharského filmu v české republice a jeho význam přerůstá hranice Vsetína. Mezi akreditovanými diváky byli filmoví nadšenci z Prahy, Brna, Olomouce, Zlína, Frenštátu, Rožnova, Opavy či Karviné i širšího okolí Vsetína.

             Letní filmový maraton osobně zahájili: vedoucí úřadu Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR Chargé d'affaires pan Martin Yovcheski, zástupkyně Bulharského kulturního institutu v Praze paní Sevdalina Kovářová Kostadinova, starostka města Vsetína paní Iveta Táborská a předseda Filmového klubu ve Vsetíně pan Milan Kostelník. Hlavními hosty přehlídky byli: letos osmdesátiletý všestranný umělec a jeden z nejvýznamnějších bulharských filmových animátorů Stojan Dukov a jeho bývalý asistent a dnes producent ceněných snímků Šičky a Stopy v písku Vladimír Shishkov. Součástí programu bulharské delegace bylo také setkání se studenty Masarykova gymnázia ve Vsetíně a přijetí u vedení města Vsetín.

            V rámci přehlídky bulharských filmů jsme uvedli filmový miniprofil významného režiséra Christo Christova ze 70. let: – Poslední léto, Bariéra a Ikonostas. Film Ikonostas měl vůbec první uvedení v České republice.  Ze starších filmů mohli diváci vidět také historickou baladu Kozí roh z roku 1972 a poetický příběh Ty, jenž jsi na nebesích z roku 1990, ve kterém ztvárnil hlavní roli populární slovenský herec Jozef Kroner (nominace na evropskou filmovou cenu Felix). Ze současné tvorby, která se zabývá aktuálními problémy bulharské společnosti a mezilidskými vztahy, byly promítnuty: Stopy v písku (2010), Východní hry (2009), Svět je velký a záchrana kyne odevšad (2008), Vyšetřování (2006), Šičky (2007) a středometrážní drama Rút režiséra Vladimíra Šiškova, který měl na festivalu také českou premiéru.  Program doplnily pásma klasických bulharských animovaných filmů ze 60. až 80. let. Z evropských festivalových titulů jsme vybrali tři vítězné snímky z Cannes: thajský duchařský film Strýček Búnmí (Zlatá palma za nejlepší film) a evropská dramata Věrná kopie (Zlatá palma pro nejlepší herečku – Juliette Binoche) a Biutiful (Zlatá palma pro nejlepšího herce – Javier Bardem). Diváci mohli dále vidět: vítěze Oscara i Zlatého glóbu – dánské drama Lepší svět, nejlepší britský film roku 2009 – sci-fi Moon, norskou hořkou komedii Na Sever (cena FIPRESCI na MFF v Berlíně) a úspěšný polský film Vše, co miluji (Cena diváků na Národním festivalu polských filmů).

            Festival měl také několik doprovodných akcí. V pátek 10.6. v 17 hodin proběhla v Galerii Stará radnice vernisáž mladých bulharských výtvarníků: malíře Ljubena Petrova a sochaře Georgi Petkova za účasti obou umělců i dalších bulharských hostů. Výstava potrvá do 12. 7. 2011. V sobotu 11.6. v 18 hodin se v kině Vatra uskutečnila „Beseda s bulharskými filmaři“ Stoyanem Dukovem – nestorem bulharského animovaného filmu a Vladimirem Shishkovem – režisérem a producentem. V besedě zazněly názory obou protagonistů na bulharskou a českou animovanou tvorbu. Diskutovaly se problémy bulharského filmu a srovnávaly se podmínky filmové tvorby u nás a v Bulharsku. Vladimír Šiškov představil svůj film Rút a své poslední producentské počiny. Stojan Dukov hovořil o vzniku svých animovaných filmů. V živé téměř hodinové diskuzi si bulharští hosté pochvalovali organizaci festivalu a vřelé přijetí. Ve foyeru kina Vatra Vsetín byla umístěna výstava fotografií „Krásy Bulharska“, kterou mohou zájemci shlédnout do 30. 7. 2011. Výstava je zaměřena na přírodní a historické krásy Bulharska.

 zpět

 

Pořádá Filmový klub Vsetín ve spolupráci s Bulharským kulturním institutem

 

  

úvodní stránka FK VSETÍN 

LETNÍ FILMOVÝ MARATON PODPOŘILI:

 
 
 
kuultur mag logo  

 zpět

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

Tisková zpráva k akci „Letní filmový maraton Vsetín 2011“ ze dne 24.5.2011

Letní filmový maraton vsetín


 

10. – 12. 6. 2011, Kino Vatra

 BULHARSKÝ FILM

VÍTĚZOVÉ EVROPSKÝCH FILMOVÝCH FESTIVALŮ


 

Letní filmový maraton 2011 bude největší přehlídkou bulharského filmu v České republice. Program nabídne 10 celovečerních bulharských snímků, 2 pásma animovaných filmů a středometrážní film Rút. Hlavními hosty budou: nestor bulharského animovaného filmu Stojan Dukov a producent Vladimír Shishkov.

Letní filmový maraton - seminář zaměřený na kinematografie zemí Balkánu - pořádá Filmový klub ve Vsetíně ve spolupráci s Bulharským kulturním institutem v Praze a společností Dům kultury Vsetín v termínu od pátku 10. do neděle 12. června v kině Vatra. Hlavním tématem je bulharský film, který doplní vítězné snímky evropských filmových festivalů.

Program

V rámci přehlídky bulharských filmů uvedeme 3 snímky významného režiséra Christo Christova ze 70. let: – Poslední léto, Bariéra a Ikonostas. Ze starších filmů uvedeme také historickou baladu Kozí roh z roku 1972 a poetický příběh Ty, jenž jsi na nebesích z roku 1990, ve kterém ztvárnil hlavní roli populární slovenský herec Jozef Kroner (nominace na evropskou filmovou cenu). Ze současné tvorby, která se zabývá aktuálními problémy bulharské společnosti a mezilidskými vztahy, budou promítnuty: Stopy v písku (2010), Východní hry (2009), Svět je velký a záchrana kyne odevšad (2008), Vyšetřování (2006), Šičky (2007) a středometrážní drama Rút režiséra Vladimíra Šiškova.  Program doplní jako předfilmy a také ve dvou 30 minutových pásmech klasické bulharské animované filmy ze 60. až 80. let určené především dospělým.

Z evropských festivalových titulů promítneme tři vítězné snímky z Cannes: thajský duchařský film Strýček Búnmí (Zlatá palma za nejlepší film) a evropská dramata Věrná kopie (Zlatá palma pro nejlepší herečku – Juliette Binoche) a Biutiful (Zlatá palma pro nejlepšího herce – Javier Bardem). Diváci mohou dále vidět: vítěze Oscara i Zlatého glóbu – dánské drama Lepší svět, nejlepší britský film roku 2009 – sci-fi Moon, norskou hořkou komedii Na Sever (cena FIPRESCI na MFF v Berlíně) a úspěšný polský film Vše, co miluji (Cena diváků na Národním festivalu polských filmů).

Doprovodné akce

V pátek 10.6. v 17 hodin proběhne v Galerii Stará radnice vernisáž mladých bulharských výtvarníků: malíře Ljubena Petrova a sochaře Georgi Petkova za účasti obou umělců i dalších bulharských hostů.

V sobotu 11.6. v 18 hodin se v kině Vatra uskuteční „Beseda s bulharskými filmaři“. Účast již přislíbili: Stoyan Dukov – nestor bulharského animovaného filmu a Vladimir Shishkov – režisér a producent.  Přítomni budou rovněž zástupci Bulharského kulturního institutu.

Ve foyer kina Vatra Vsetín bude umístěna výstava fotografií „Krásy Bulharska“

HOSTÉ

Stojan Dukov (*1931)letos osmdesátiletý všestranný umělec a jeden z nejvýznamnějších bulharských filmových animátorů, za kterým stojí rozsáhlá tvorba v oblasti tvůrčího plakátu pro film a divadlo, ale i užitá reklamní tvorba pro různé restaurace a sportovní události. Dukov je také významným karikaturistou, ilustrátorem knih a v neposlední řadě filmovým animátorem. Stojan Dukov sám režíroval 44 originálních kreslených filmů. Bulharská animovaná škola byla v 60-80 letech srovnatelná s úspěchem československé kreslené tvorby.

Vladimír Shishkov (*1964) – studoval animaci v Sofii a po skončení školy působil jako výtvarník a scénograf v různých divadlech. Od roku 1996 byl asistentem Stojana Dukova. V roce 2001 se stává ředitelem Divadla Bulharské armády v Sofii. V posledních letech pracuje jako výtvarník, divadelní a filmový režisér, scénárista a nezávislý producent. V oblasti hraného filmu si jej můžeme spojit s absurdní filmovou hříčkou, která prošla také našimi kiny „Tuvalu“, kde spolupracoval na scénáři. Dále je producentem filmů „Šičky“ a „Stopy v písku“, které také uvedeme na našem festivalu. V roce 2009 natáčí svůj hraný středometrážní debut - film „Rút“, který si odehraje českou premiéru na našem festivalu.

AKREDITACE

Akreditace účastníků je možná předem na webových stránkách www.fkvsetin.cz nebo přímo na místě v kině Vatra během akce. Celoakční (třídenní) vstupné stojí 200 - 400Kč. Pro členy filmových klubů, studenty a při včasné akreditaci platí výrazné slevy. Je možné koupit si i jednodenní vstupenky nebo vstupenky na jednotlivé projekce. Zájemcům zajistí pořadatelé přespání ve vlastním spacáku.

Pořadatelé a partneři

Letní filmový maraton Vsetín pořádá Filmový klub ve Vsetíně ve spolupráci s Bulharským kulturním institutem a za organizační a technické podpory společnosti Dům kultury Vsetín, s.r.o. Hlavními partnery jsou: Asociace českých filmových klubů, Národní filmový archív, Slovenský filmový ústav.  Akce se koná za podpory: Města Vsetín, Zlínského kraje, společnosti Coleman S.I., a.s., firmy Atlas – Jiří Miček a společnosti Městské lesy Vsetín, s.r.o.. Mediálními partnery jsou: TV Beskyd, Valašský deník, týdeník Jalovec, časopis Porta Balkanica, filmový časopis 25fps.cz, magazín Kultura21.cz, filmová databáze CSFD.cz, filmová databáze FDb.cz a stránky kuultur.com.

Kontakty:

Ing. Milan Kostelník, předseda Filmového klubu Vsetín

kostelnik@dkvsetin.cz, 603 227 233

Bc. Petr Mašata, jednatel Filmového klubu Vsetín

masata@dkvsetin.cz, 739 575 052

Podrobné informace o programu, organizaci a promítaných filmech naleznete na stránkách

www.fkvsetin.cz

 zpět

____________________________________________________________________________________________________

Program LETNÍHO FILMOVÉHO MARATONU 2011

(změna programu vyhrazena)

BULHARSKÝ FILM:

Pátek 10. 6. 2011

18.00 hodin
POSLEDNÍ LÉTO
Posledno ljato / Bulharsko 1974 / r. Christo Christov / 86 min
Drama muže, který se nedovede smířit se zatopením rodné vesnice přehradou.
--------------------------------------------------------------------------------

19.45 hodin - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
Za účasti festivalových hostů

20.10 hodin
STOPY V PÍSKU
Stapki v pjasaka
Bulharsko 2010 / r. Ivajlo Christov (Ivaylo Hristov) / 89 min
Hořká komedie o Slavim, který se po letech vrací z emigrace.


--------------------------------------------------------------------------------
22.00 hodin
VÝCHODNÍ HRY
Iztochni piesi (Eastern Plays)
Bulharsko 2009 / r. Kamen Kalev / 83 min
Příběh dvou bratrů a jejich odlišné snahy po seberealizaci.


--------------------------------------------------------------------------------

Sobota 11. 6. 2011

9.00 hodin
BARIÉRA
Barierata / Buhlarsko 1979 / r. Christo Christov / 148 min
Milostné drama stárnoucího hudebního skladatele a mladé dívky.
--------------------------------------------------------------------------------
12.00 hodin
TY, JENŽ JSI NA NEBESÍCH
Ti, koyto si na nebeto
Bulharsko 1990 / r. Dočo Bodžakov / 102 min
Josef Kroner v příběhu českého houslaře v Bulharsku a jeho posledního žáka.
--------------------------------------------------------------------------------
16.25 hodin
BLOK ANIMOVANÝCH FILMŮ
30 min

17.05 hodin
RÚT
Ruth / Bulharsko 2009 / r. Vladimír Šiškov / 52 min
Info doplnit
---------------------------------------------------------------------------------
19.20 hodin
SVĚT JE VELKÝ
A ZÁCHRANA KYNE ODEVŠAD
Svetat e golyam i spasenie debne otvsyakade
Bulharsko, Německo, Slovinsko, Maďarsko 2008
r. Stephan Komandarev / 105 min
Humorně tragická cesta zpět k vlastní minulosti.


--------------------------------------------------------------------------------
21.20 hodin
BLOK ANIMOVANÝCH FILMŮ
30 min
--------------------------------------------------------------------------------
21.55 hodin
ŠIČKY
Shivachki / Bulharsko 2007 / r. Lyudmil Todorov / 87 min
Tři mladé dívky utíkají z venkova do Sofie hledat práci a budoucnost.


---------------------------------------------------------------------------------

Neděle 12. 6. 2010

9.00 hodin
VYŠETŘOVÁNÍ
Razsledvane / Bulharsko 2006 / r. Iglika Trifonova / 105 min
Krimidrama o sbližování sveřepé vyšetřovatelky a podezřelého z brutálního zločinu.

Není potvrzeno. Alternativou je film ZIFT


--------------------------------------------------------------------------------
10.50 hodin
IKONOSTAS
Ikonostasat / Bulharsko 1969 / r. Christo Christov / 95 min
Do malého města přijíždí umělecký řezbář vytvořit ikonostas pro místní kostel.
--------------------------------------------------------------------------------
13.00 hodin
KOZÍ ROH
Kozijat rog / Bulharsko 1972 / r. Metodi Andonov / 100 min
Balada ze 17. století o pastýři a jeho pomstě.

zpět

____________________________________________________________________________________________________

EVROPŠTÍ VÍTĚZOVÉ

Pátek 10. 6. 2011

15.30 hodin
NA SEVER
Nord / Norsko 2008 / r. Rune Denstad Langlo / 78 min
Vlekař Jonar se dozví, že má čtyřletého syna. Antidepresivní off-road movie.


---------------------------------------------------------------------------------
23.40 hodin
MOON
Velká Británie 2009 / r. Duncan Jones / 97 min
To nejtěžší, co tě může potkat 250 000 mil od domova, jsi ty sám.


---------------------------------------------------------------------------------

Sobota 11. 6. 2011

14.05 hodin
LEPŠÍ SVĚT
Haevnen / Dánsko 2010 / r. Susanne Bier / 113 min
Příběh dvou rodin, jejichž osudy spojí přátelství jejich synů. Zlatý Glóbus a Oscar.


---------------------------------------------------------------------------------
23.50hodin
STRÝČEK BÚNMÍ
Lung Búnmí raluek chat (Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives) / Thajsko, Velká Británie, Francie, Německo, Španělsko 2010 / r. Apichatpong Weerasethakul / 114 min
Film o umírajícím strýčkovi, který umí vyvolávat minulé životy. Zlatá palma za nejlepší film.

 

Neděle 12. 6. 2010

15.00 hodin
VŠE, CO MILUJI
Wszystko co kocham
Polsko 2009 / r. Jacek Borcuch / 91 min
Vzpomínka na dospívání v komunistickém Polsku 80. let.


--------------------------------------------------------------------------------
17.00 hodin
VĚRNÁ KOPIE
Copie conforme
Itálie, Írán, Francie 2009 / 106 min / r. Abbas Kiarostami
Drama o náhodném setkání a hře na manželství. Zlatá palma pro nejlepší herečku.


--------------------------------------------------------------------------------
19.30 hodin
BIUTIFUL
Španělsko, Mexiko 2010 / r. Alejandro G. Inarritu / 147 min
Bývalý narkoman se před smrtí snaží zajistit budoucnost svých dětí.

 

zpět

____________________________________________________________________________________________________

Doprovodné akce za účasti hostů z Bulharska

Pátek 10. 6. 2011 v 17.00 hodin,
Stará radnice
VERNISÁŽ VÝSTAVY
Ljuben Petrov - obrazy
Georgi Petkov - keramika

-------------------------------------------------------------------------------

Sobota 11. 6. 2011 v 18.00 hodin
BESEDA S BULHARSKÝMI FILMAŘI

Stoyan Dukov
nestor bulharského animovaného filmu
Vladimir. Shishkov
režisér, producent
Vasil Mihajlov
herec

 zpět

____________________________________________________________________________________________________

 

 Předmaratonský rozběh

 

8.6. v 19:30 hodin

DOPIS DO AMERIKY


Pismo do Amerika / Bulharsko 2001 / 90 min / Iglika Triffonova

Poetické road-movie o dvou přátelích, které dělí tisíce kilometrů.

 Když váš nejlepší přítel leží na hranici života a smrt v nemocnici na druhém konci světa, a vy se k němu nemůžete dostat, jak mu pomůžete? Prastaré legendy tvrdí, že v Bohem a světem zapomenuté zemi jménem Bulharsko byly kdysi písně, které dokázaly člověka vzkřísit. Dopis do Ameriky je poetická roadmovie o dvou přátelích a o hledání právě takové písně. Jeho děj se odehrává v třech lokalitách - Sofii, New Yorku a malé vesnici v bulharských horách. Ivan chce jet navštívit svého přítele, který v New Yorku po autonehodě upadl do kómatu, ale nedostane vízum. Rozhodne se tedy najít prastarou píseň, která má moc oživovat a poslat ji příteli na videokazetě. Digitální kamerou zaznamenává svoji cestu a setkání s různými lidmi. Film se tak stává nejen úvahou o přátelství a různých způsobech komunikace, ale i dokumentem o lidech a přírodě v po-hoří Pirin.

IGLIKA TRIFFONOVOVá (*1957 Sofie, Bulharsko)
V roce 1982 absolvovala obor filmové a televizní režie na bulharské Národní divadelní a filmové akademii. Osm let pracovala jako asistentka režie. V 90. letech se věnovala natáčení dokumentárních filmů. V hraném filmu debutovala v roce 2001 snímkem Dopis do Ameriky, který byl s úspěchem promítán na mnoha festivalech. V roce 2006 natočila kriminální drama Vyšetřování, které uvedeme na Letním filmovém maratonu.


Projekce jen pro členy FK a držitele průkazu Filmové dědictví s možností zvýhodněné akreditace na Letní filmový maraton.

 

zpět

___________________________________________________________________________________________________

Bannery k volnému použití (budeme rádi, pokud je kdokoli, kdekoli vyvěsí....)


 

 

 

zpět

______________________________________________________

Ceník vstupného (upraveno 12. dubna)

:
 

celoakční vstupné:

 

člen libovolného klubu: 240,- Kč (při akreditaci do 9.6. 2011)

nečlen: 350,- Kč (při akreditaci do 9.6. 2011)

člen libovolného klubu: 290,- Kč (při koupi na místě)

nečlen: 400,- Kč (při koupi na místě)

 

pátek:

pro všechny:150,- Kč

 

sobota:

pro všechny: 200,- Kč

 

neděle:

pro všechny:150,- Kč

 

 

jednotlivý film: 60,-  až 70,- Kč

_____________________________________________________

     

AKREDITACE NA LETNÍ FILMOVÝ MARATON 2011

Prosíme potvrďte svou účast na Letním filmovém maratonu 2011 pomocí níže uvedeného formuláře. Do vzkazu uveďte:

 

1. Jméno a příjmení

2. Plná akreditace nebo vybrané dny

3. Pokud máte zájem o ubytování ve vlastním spacáku v Domě kultury za 30 Kč na noc, napište ubytování DK - ANO

4. Budeme rádi, když uvedete také svou adresu

5. Jste členem libovolného filmového klubu? Pokud nejste, hodláte se jím stát?


_____________________________________________

Stojan Dukov a Vladimír Shishkov hlavními hosty

Letního filmového maratonu ve Vsetíně

Letos osmdesátiletý všestranný umělec a jeden z nejvýznamnějších bulharských filmových animátorů Stojan Dukov a jeho bývalý asistent a dnes producent ceněných snímků Šičky a Stopy v písku Vladimír Shishkov budou hlavními hosty Letního filmového maratonu ve Vsetíně.

Oba bulharští filmaři se zúčastní slavnostního zahájení festivalu v pátek 10.6. v 19:45 a diváci se mohou těšit i na besedu s nimi v sobotu 11.6. v 18 hodin. Na maratonu uvedeme výběr animovaných filmů Stojana Dukova i úspěšné producentské počiny Vladimíra Shishkova včetně jeho režijního debutu, u nás dosud neuvedeného středometrážního filmu Rút.


 

BIOGRAFIE HOSTŮ

Stojan Dukov (*1931)letos osmdesátiletý všestranný umělec a jeden z nejvýznamnějších bulharských filmových animátorů, za kterým stojí rozsáhlá tvorba v oblasti tvůrčího plakátu pro film a divadlo, ale i užitá reklamní tvorba pro různé restaurace a sportovní události. Dukov je také významným karikaturistou, ilustrátorem knih a v neposlední řadě filmovým animátorem. Stojan Dukov sám režíroval 44 originálních kreslených filmů. Bulharská animovaná škola byla v 60-80 letech srovnatelná s úspěchem československé kreslené tvorby.

Vladimír Shishkov (*1964) – studoval animaci v Sofii a po skončení školy působil jako výtvarník a scénograf v různých divadlech. Od roku 1996 byl asistentem Stojana Dukova. V roce 2001 se stává ředitelem Divadla Bulharské armády v Sofii. V posledních letech pracuje jako výtvarník, divadelní a filmový režisér, scénárista a nezávislý producent. V oblasti hraného filmu si jej můžeme spojit s absurdní filmovou hříčkou, která prošla také našimi kiny „Tuvalu“, kde spolupracoval na scénáři. Dále je producentem filmů „Šičky“ a „Stopy v písku“, které také uvedeme na našem festivalu. V roce 2009 natáčí svůj hraný středometrážní debut - film „Rút“, který si odehraje českou premiéru na našem festivalu.

 

 
 

 zpět

___________________________________________________________________________________________

 

Letní filmové maratony ve Vsetíně jsou zaměřeny na Balkán

(představení filmového semináře)

Letní filmový maraton je stěžejní akcí Filmového klubu Vsetín. Bulharsko bude čtvrtou zemí, jejíž kinematografii se pokusíme zmapovat. Letošní ročník bude již třináctý a bude mít podobu třídenního semináře s programem čítajícím přibližně dvě desítky filmů. Do tohoto modelu jsme LFM začali pozvolna transformovat v roce 2007. Tehdy jsme doplnili program relativně překvapivým tématem nazvaným „Objevte Bulhary“. To, že mělo uvedení několika bulharských filmů slušný ohlas, nás inspirovalo k myšlence věnovat se dlouhodoběji kinematografiím zemí balkánského poloostrova. Následující ročníky jsme zacílili postupně na Rumunsko, Slovinsko a Makedonii. V tématickém cyklu „TENKRÁT NA BALKÁNĚ“ jsme promítali také filmy z dalších zemí regionu. Letos se vrátíme obloukem k Bulharsku a tentokrát mu věnujeme podstatně více prostoru.

Programová skladba

Slovo maraton v názvu akce není zvoleno náhodně. V posledních letech se nám osvědčilo následující programové schéma – v pátek začínáme okolo 15. hodiny a končíme po půlnoci, v sobotu promítáme od 9.00 a jedeme opět přes půlnoc, a v neděli zase od 9.00 až do 22.00 hodin. Mezi filmy bývají pauzy dlouhé 20 – 30 minut na občerstvení (zajišťujeme v populárním filmovém bufetu – divák tedy vůbec nemusí opouštět kino).  V programu nechybí úvody k filmům a besedy se zajímavými hosty. Minulé ročníky poctili svou návštěvou např. ředitel Rumunského kulturního institutu Mircea Dan Duta, velvyslanec republiky Makedonie Igor Illievski, nebo režiséři Ivo Trajkov a Stole Popov.

Letní filmový maraton 2011

Letos bychom chtěli přivést hned několik zajímavých hostů – producenta a režiséra Vladimira Šiškova, Stefana Kitanova - ředitele nejprestižnějšího bulharského filmového festivalu a Stojana Dukova - nestora bulharského animovaného filmu. V rámci doprovodného programu LFM uspořádáme také výstavu – letos představí své práce bulharští výtvarníci Ljuben Petrov a Georgi Petkov .

Do programu by se mělo vejít celkem 11 bulharských filmů. 6 filmů bude reprezentovat současnou bulharskou kinematografii, např. úspěšné filmy SVĚT JE VELKÝ A ZÁCHRANA KYNE ODEVŠAD Stephana Komandereva, STOPY V PÍSKU Ivayla Kristova, nebo VÝCHODNÍ HRY Kamena Kaleva. Historii bulharské kinematografie nám připomene miniprofil významného režiséra Christo Christova, od kterého promítneme filmy IKONOSTAS (1969), BARIÉRA (1979) a POSLEDNÍ LÉTO ze 74. roku, které si touto projekcí odbude v ČR opožděnou premiéru. Připomeneme také legendární historický snímek KOZÍ ROH režiséra Medodi Antonova a trochu pozapomenutý snímek Doča Bodžakova TY, JENŽ JSI NA NEBESÍCH z přelomového 90. roku, ve kterém ztvárnil hlavní roli Jozef Kroner (a byl za ni nominován na Evropskou filmovou cenu Felix). Nadílku bulharských filmů zpestří také 2 pásma animovaných filmů - Bulharsko lze přeci bez nadsázky považovat v animované tvorbě za velmoc.

Protože je Vsetín relativně malé město, uvědomujeme si riziko, že bychom mohli místní filmové fandy balkánskou tématikou přesytit. Již v loňském roce jsme proto do programu přidali druhé téma nazvané „VÍTĚZOVÉ EVROPSKÝCH FESTIVALŮ“, které program příjemně zpestřuje. Letos v  něm uvedeme 7 (nebalkánských) filmů, které v roce 2010 posbíraly prestižní evropské filmové ceny. Nebudou chybět ani tři vítězné snímky z festivalu v Cannes.

Filmový klub Vsetín

FK Vsetín funguje již řadu let jako občanské sdružení, které má každoročně kolem stovky členů. O veškerou organizaci se stará výbor, čítající 5 lidí.

 Letní filmový maraton by se pochopitelně neobešel bez podpory Domu kultury Vsetín, města Vsetín, Zlínského kraje a dalších institucí, ale hlavně bez nadšení těchto lidí. Jak dlouho trvá jeho příprava lze dokumentovat třeba prostým konstatováním, že za poslední 3 ročníky jsme pro něj otitulkovali více než 20 filmů. Když se k tomu připočte jejich shánění, domlouvání spolupráce, oslovování hostů, výrobu propagačních materiálů atd., dá to dohromady měsíce práce. Tu však vykonávají všichni nezištně, bez nároku na honorář, ve svém volném čase, čistě z lásky k filmu (k tomu balkánskému obzvlášť).

Proč Balkán?

Kinematografie zemí bývalé Jugoslávie a ostatních balkánských zemí byly v minulosti poměrně "velké" a pozoruhodné. Po roce 1990 se zájem publika logicky obrátil na západ - především k hollywoodské produkci a filmy z východní Evropy přestaly většinové publikum (a tím pádem distributory) zajímat. Tato situace se pomalinku začíná měnit. Z evropských postkomunistických zemí se čas od času do české distribuce nějaký snímek dostane. Nezanedbatelné množství diváků začíná zjišťovat, že filmovou kvalitu lze najít také na východ (či jihovýchod) od nás. Bohužel je stále poměrně málo možností ke zhlédnutí těchto filmů s českými titulky na velkém plátně. Letní filmový maraton by měl být malou náplastí na tuto bolístku.

Letní filmový maratón 2011 pořádá Filmový klub Vsetín ve spolupráci s Bulharským kulturním institutem v termínu 10. - 12. června v kině Vatra Vsetín. Bližší informace naleznete na www.fkvsetin.cz

za Filmový klub Vsetín  Jiří Fiala

zpět

 
     
 

 

 
  Grafika Letního filmového maratonu 2011

Jako již tradičně vychází z vlajky státu, jehož kinematografii mapujeme. Na rozdíl od loňského roku jsem se neinspiroval filmy z programu, ale hledal jsem něco typicky bulharského. Do oka mi nakonec padly dvě věci - tradiční vzor bulharských tkanin (koberce, kroje - viz. přiložené obrázky) a tradiční dřevěné panenky v typických bulharských krojích.  Panenky, které jsem použil, jsou - jak jsem zjistil - tradičním bulharským suvenýrem. Obsahují uvnitř ampuli slavného bulharského růžového oleje, což je nejznámější produkt bulharské parfumerie.

V kontrastu s těmito tradičními reáliemi je pak rozrastrování objektů, které tomu všemu dodává moderní vzhled.

JF